Vyhľadávanie

Kontakt

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
Pusta č. 176
Veľké Úľany
925 22

031/7878108
0902 442 544

vpspovelkeulany@centrum.sk, andrea.tor@centrum.sk

Služby pre verejnosť :

Sadzobník poplatkov za úkony a služby VPS PO platný odo dňa schválenia OZ - 17.10.2012 :
 
   
Manipulačný poplatok za  vývoz veľkokapacitného kontajnera
 
pristavenie kontajnera 30 €
doprava mimo obce 1,39 €/km
Poplatok za použitie plošiny
 
použitie plošiny 30 €
doprava mimo obce 1,39 €/km
Poplatok za užívanie domu smútku

/poplatok zahŕňa prípravu, upratovanie pred a po obrade, dezinfekciu, spotrebu energií, údržbu/ 

54 €
Poplatok za služby svadobky v dome služieb
 
malá sála 120 €
veľká sála 150 €
celá sála 250 €
 
 
Prenájom záhradnej drevenej súpravy
5 €/deň
Prenájom stanu
5 €/deň

 

V prípade záujmu je možné zakúpiť si u nás umelohmotné smetné nádoby :

120 l smetná nádoba    -    34 €

240 l smetná nádoba    -    43 €